Produkt finalny

Skala Ryzyka Psychospołecznego - wprowadzenie

Przeczytaj pełną treść: Wskazówki praktyczne dla użytkownika

Przeczytaj pełną treść: Budowa, zasady stosowania - podręcznik

Przeczytaj pełną treść: Krótka instrukcja wypełniania Skali Ryzyka Psychospołecznego

Skala Ryzyka Psychospołecznego - ankiety

Przeczytaj pełną treść: Ankieta główna

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża bankowa

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża budowlana

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża chemiczna

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża energetyczna

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża górnicza

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża handlowa

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża komunikacji miejskiej i pożarnictwa

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża kulturalna i środki przekazu

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża łączność

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża metalowa

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża naukowa i oświatowa

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża ochrony zdrowia

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża spożywcza

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża transportowa

Przeczytaj pełną treść: Ankieta - branża turystyczna

Moduł szkoleniowy

Przeczytaj pełną treść: Moduł szkoleniowy cz.1

Przeczytaj pełną treść: Moduł szkoleniowy cz.2

Przeczytaj pełną treść: Moduł szkoleniowy cz.3

Przeczytaj pełną treść: Moduł szkoleniowy cz.4

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony