Moduł szkoleniowy

W ramach realizacji projektu przygotowano założenia do modułu szkoleniowego. Moduł ma charakter wizualnego  szkolenia z zakresu stosowania głównego produktu tj.  Skali  Ryzyka Psychospołecznego i jej aneksów branżowych. Jest instruktażem „krok po kroku”  pozwalającym  potencjalnym użytkownikom zapoznać się z narzędziem i możliwościami jego stosowania i stanowi załącznik do niniejszej Strategii.

Moduł szkoleniowy (do pobrania)

Część 1 "Czym są zagrożenia psychospołeczne i jakie są ich skutki?"
Stąd pobierz moduł szkoleniowy cz.1

Część 2 "Wypełnianie SRP w wersji papierowej"
Stąd pobierz moduł szkoleniowy cz.2

Część 3 "Wypełnianie SRP w wersji on-line"
Stąd pobierz moduł szkoleniowy cz.3

Część 4 "Obliczanie wyników SRP i ich interpretacja"
Stąd pobierz moduł szkoleniowy cz.4

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony