Skala Ryzyka Psychospołecznego - wzór ankiety

Zamieszczamy wzór ankiety obrazujący metodą badawczą Skali Ryzyka Psychospołecznego. Jest to okrojona wersja testowa i służy jedynie do pokazania formy graficznej kwestionariusza oraz sposobu sformułowania pytań.

 

 

 

 

Zobacz wzór ankiety: Fragment ankiety obrazujący formę kwestionariusza i sposób formułowania pytań

Przeczytaj całość: Charakterystyka Skali Ryzyka Psychospołecznego

 

 

 

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony