Skala Ryzyka Psychospołecznego

Skala Ryzyka Psychospołecznego jest całościową i spójną metodę do szacowania zagrożeń psychospołecznych i ich kosztów dla pracodawców i pracowników. Pozwala nie tylko na ocenę występowania cech pracy, które mogą być potencjalnym zagrożeniem, ale również na ocenę poziomu ich stresogenności (ocenę przez badanych cech pracy jako stresujące i określenie poziomu tej stresogenności), w powiązaniu z kosztami w postaci absencji, częstości wypadków przy pracy, samopoczucia, oceny zdolności do pracy, zadowolenia z pracy, zaangażowania w pracę, oraz intencji zmiany pracy.

Czytaj więcej...

Skala Ryzyka Psychospołecznego - opis narzędzia

Metoda do badania ryzyka psychospołecznego „Skala Ryzyka Psychospołecznego” składa się z 4 ankiet dotyczących różnych aspektów funkcjonowania pracowników i środowiska pracy.

Czytaj więcej...

Skala Ryzyka Psychospołecznego - wzór ankiety

Zamieszczamy wzór ankiety obrazujący metodą badawczą Skali Ryzyka Psychospołecznego. Jest to okrojona wersja testowa i służy jedynie do pokazania formy graficznej kwestionariusza oraz sposobu sformułowania pytań.

 

Czytaj więcej...

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony