Lider i partner Projektu

Lider Projektu

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest największą w Polsce organizacją pracowników. Historia NSZZ „Solidarność” rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje.

NSZZ „Solidarność” jest statutowo zobowiązany do ochrony interesów zdrowotnych pracowników i posiada struktury umożliwiające szerokie docieranie do pracowników, włączanie ich w działania projektu i jego upowszechnianie.

Koordynatorem projektu jest Maria Żytko.

Partner Projektu

Instytut powstał w 1954 roku. Jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy.

Celem Instytutu jest zapewnienie najwyższej jakości rozwiązań tworzących lepsze warunki do życia i pracy. Jest wiodącym w kraju ośrodkiem szkolenia kadr specjalistów medycyny.

Jednostką instytutu odpowiedzialną za merytoryczną część Projektu jest Pracownia Stresu Zawodowego Zakładu Psychologii Pracy pod kierownictwem dr Doroty Merecz-Kot

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony