Wybrane wyniki badań projektu NSZZ „Solidarność” i Instytutu Medycyny Pracy dotyczącego stresu w pracy

Publikujemy wybrane wyniki badań, którymi objęto przedstawicieli 15 branż gospodarki w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy”.

W badaniu wzięło udział 7623 respondentów, z 15 branż gospodarki: branży budowlanej, metalowej, energetycznej, chemicznej, górniczej, spożywczej, transportowej, turystycznej, bankowej, handlowej, łącznościowej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, oraz komunikacji.

Do oceny występowania zagrożeń psychospołecznych wykorzystano Skalę Ryzyka Psychospołecznego (SRP).

Badania zrealizował Zakład Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy im prof. Nofera w Łodzi. Koordynatorem badań była dr nauk med. Dorota Merecz-Kot.

Przeczytaj raport w postaci pliku PDF.


 

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony