Zaproszenie do badań

Zakład Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i NSZZ Solidarność prowadzą aktualnie badania na temat stresu zawodowego i jego związku ze zdrowiem i samopoczuciem. Zapraszamy do wzięcia w nich udziału, bowiem dzięki informacjom uzyskanym od Państwa możliwe będzie opracowanie ogólnopolskiej metody do badania stresu zawodowego, a w dalszej perspektywie opracowanie programów przeciwdziałania stresowi w pracy na poziomie krajowym i zakładowym.

Do uzyskania danych stosujemy kwestionariusz „Skala Ryzyka Psychospołecznego” w formie papierowej. Pytania w nim zawarte dotyczą analizy warunków psychospołecznych w Państwa miejscu pracy oraz stanu zdrowia.

Udział w badaniach jest dobrowolny i anonimowy, a informacje zebrane od Państwa objęte są tajemnicą i dostępne tylko dla ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy, w celu dokonania analiz naukowych.

Bardzo prosimy o wzięcie udziału w badaniach, bowiem to od Państwa zależy ich powodzenie.

Przeczytaj: Zaproszenie do badania

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony