Wybrane wyniki badań projektu NSZZ „Solidarność” i Instytutu Medycyny Pracy dotyczącego stresu w pracy

Publikujemy wybrane wyniki badań, którymi objęto przedstawicieli 15 branż gospodarki w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do badań

Zakład Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i NSZZ Solidarność prowadzą aktualnie badania na temat stresu zawodowego i jego związku ze zdrowiem i samopoczuciem. Zapraszamy do wzięcia w nich udziału, bowiem dzięki informacjom uzyskanym od Państwa możliwe będzie opracowanie ogólnopolskiej metody do badania stresu zawodowego, a w dalszej perspektywie opracowanie programów przeciwdziałania stresowi w pracy na poziomie krajowym i zakładowym.

Czytaj więcej...

Jak przeprowadzić badania

W niniejszym opisie podajemy warunki, jakie powinne być spełnione, aby badania zostały wykonane poprawnie. Podajemy także, w jaki sposób nalezy poprawnie wypełnić ankietę.

 

 

Czytaj więcej...

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony