Dokumenty do pobrania

Publikacje projektowe: „Ocena ryzyka psychospołecznego w firmach” i „Skala Ryzyka Psychospołecznego. Budowa i zasady stosowania”

Przeczytaj pełną treść: Ocena ryzyka psychospołecznego w firmach

Przeczytaj pełną treść: Skala Ryzyka Psychospołecznego. Budowa i zasady stosowania

Materiały kampanii promocyjnej

Przeczytaj pełną treść: Artykuł prasowy

Przeczytaj pełną treść: Ulotka

Przeczytaj pełną treść: Artykuł internetowy

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” - pełne raporty

Przeczytaj pełną treść: Raport główny

 

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” - pełne raporty wyników dla 15 branż

Przeczytaj pełną treść: branża bankowa

Przeczytaj pełną treść: branża budowlana

Przeczytaj pełną treść: branża chemiczna

Przeczytaj pełną treść: branża energetyczna

Przeczytaj pełną treść: branża górnicza

Przeczytaj pełną treść: branża handlowa

Przeczytaj pełną treść: branża komunikacyjna

Przeczytaj pełną treść: branża kulturalna

Przeczytaj pełną treść: branża łączność

Przeczytaj pełną treść: branża metalowa

Przeczytaj pełną treść: branża naukowa

Przeczytaj pełną treść: branża ochrony zdrowia

Przeczytaj pełną treść: branża spożywcza

Przeczytaj pełną treść: branża transportowa

Przeczytaj pełną treść: branża turystyczna

Ankiety Skali Ryzyka Psychospołecznego zrealizowane w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” - ankieta główna

Przeczytaj pełną treść: Ankieta główna SRP (A+B+C)

 

Ankiety Skali Ryzyka Psychospołecznego zrealizowane w ramach projektu "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” - część branżowa ankiety dla 15 branż

Przeczytaj pełną treść: branża bankowa

Przeczytaj pełną treść: branża budowlana

Przeczytaj pełną treść: branża chemiczna

Przeczytaj pełną treść: branża energetyczna

Przeczytaj pełną treść: branża górnicza

Przeczytaj pełną treść: branża handlowa

Przeczytaj pełną treść: branża komunikacyjna

Przeczytaj pełną treść: branża kulturalna

Przeczytaj pełną treść: branża łączność

Przeczytaj pełną treść: branża metalowa

Przeczytaj pełną treść: branża naukowa

Przeczytaj pełną treść: branża ochrony zdrowia

Przeczytaj pełną treść: branża spożywcza

Przeczytaj pełną treść: branża transportowa

Przeczytaj pełną treść: branża turystyczna

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” - streszczenie wyników

Przeczytaj pełną treść: Raport główny - streszczenie wyników

 

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” - streszczenie wyników dla 15 branż

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża bankowa

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża budowlana

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża chemiczna

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża energetyczna

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża górnicza

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża handlowa

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża komunikacyjna

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża kulturalna

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża łączność

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża metalowa

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża naukowa

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża ochrony zdrowia

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża spożywcza

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża transportowa

Przeczytaj pełną treść: Streszczenie wyników - branża turystyczna

 

Prezentacja projektu "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy”

Obejrzyj: Prezentacja projektu Power Point cz. 1

Obejrzyj: Prezentacja projektu Power Point cz. 2

 

Newsletter

Przeczytaj : Newsletter nr 1

Przeczytaj : Newsletter nr 2

Przeczytaj : Newsletter nr 3

Przeczytaj : Newsletter nr 4

 

Wybrane wyniki badań

Przeczytaj pełną treść: Wybrane wyniki badań

 

Badania pilotażowe

Przeczytaj pełną treść: Raport z przeglądu badań

Przeczytaj pełną treść: Raport z badania pilotażowego

 

Zaproszenie do badania

Przeczytaj: Zaproszenie do badania

 

Badania: Skala Ryzyka Psychospołecznego

Przeczytaj całość: Charakterystyka Skali Ryzyka Psychospołecznego

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony