Rady Państwowej Inspekcji Pracy dla pracowników związane ze stresem w pracy

W bardzo wartościowym artykule zamieszczonym na portalu Państwowej Inspecji Pracy znajdziemy listę 44 dobrych rad dla pracowników, których konsekwentne stosowanie pozwoli wydatnie obniżyć poziom stresu pracy. Rady te zostały tak przygotowane, aby mogły być zastosowane przez każdą osobę, bez względu na rodzaj, miejsce, czas i charakter wykonywanej przez nią pracy.

Czytaj więcej...

Jak pomóc samemu sobie w miejscu pracy - krótki poradnik dla pracowników

W tej publikacji przygotowanej na podstawie materiałów Europejskiej  Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy podajemy praktyczne wskazówki dla pracowników samodzielnie dążących do eliminowania stresu w pracy.

Czytaj więcej...

Praktyczne porady dla pracowników stawiających czoło stresowi w pracy i jego przyczynom

Stresu związanego z pracą doświadcza więcej niż jeden na czterech pracowników w Unii Europejskiej. Jest to poważny problem dla wszystkich – dla pracodawców, pracowników i całego naszego społeczeństwa, ponieważ jego wynikiem mogą być problemy zdrowotne i częstsza nieobecność pracowników w pracy oraz zmniejszenie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Strona 12 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony