Raport na temat stresu w pracy w Niemczech

Na potrzeby Federalnego Urzędu Ochrony Pracy i Medycyny Pracy zbadano blisko 20 tysięcy osób w całych Niemczech. Efektem tych badań jest ponad dwustu stronicowy Raport na temat stresu związanego z pracą „Stressreport Deutschland 2012 Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden”. Aż 43 procent pracujących w Niemczech jest przekonanych, że obciążenia w miejscu pracy nasiliły się w minionych dwóch latach.

Najwięcej, bo ok. 58 procent badanych zasygnalizowało problemy z koniecznością zajmowania się kilkoma sprawami na raz. Blisko 52 procent ankietowanych pracuje pod presją czasu i obawia się, że nie zdąży wykonać zadania w terminie. Na monotonię w pracy narzeka połowa badanych, a na częste przerwy w pracy (telefony, maile) uskarża się 44 procent respondentów.

64 procent ankietowanych podało, że pracuje również w soboty, a 38 procent, że w niedziele i święta. 25 procent badanych rezygnuje z przerw. Główne obawy budzi proces restrukturyzacji firm.

Pozytywne jest natomiast to, że 80 procent badanych informuje o dobrym klimacie społecznym w miejscu pracy. Niemieccy pracownicy mogą liczyć na wsparcie swoich koleżanek i kolegów, dobrą współpracę oraz poczucie wspólnoty. Wielu respondentów może planować samodzielnie swoją pracę i dostosowywać jej tempo do swoich możliwości.

Nie ma hierarchii w odczuwaniu stresu w pracy. Przeżywają go zarówno pracownicy niższego szczebla, jak i menedżerowie z zarządów. Niemniej przedstawiciele zawodów o niewielkiej autonomii, np. pracownicy fizyczni, w większym stopniu zgłaszają problemy zdrowotne związane ze stresem.

W odróżnieniu od pracowników z innych krajów niemal wszyscy (96 procent) pracownicy niemieccy nie obawiają się utraty pracy, a 75 procent twierdzi, że bez problemu radzi sobie z obowiązkami.

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony