Badania naukowe dowodzą, że stres w pracy nie jest przyczyną raka

Na portalu British Medical Journal opublikowano wyniki badań Fińskiego Instytutu Medycyny Pracy (Finnish Institute of Occupational Health) oraz University College w Londynie nt.  wpływu stresu związanego z pracą na zachorowanie na różne odmiany raka. Z badań naukowców wynika, że zachodzi bardzo małe prawdopodobieństwo,  aby napięcia związane ze stresującą pracą wywoływały choroby nowotworowe jelita grubego, płuc, piersi lub prostaty.

Około 90 procent chorób nowotworowych związanych jest z niekorzystnym wpływem otoczenia. Niektóre czynniki są dobrze rozpoznane (np. promieniowanie UV lub dym papierosowy)  w przeciwieństwie do czynników psychologicznych, takich jak stres.  Stres może być przyczyną przewlekłych stanów zapalnych, które mają wpływ na rozwój choroby nowotworowej. Osoby zestresowane mają także większą skłonność do palenia tytoniu, nadmiernego spożycia alkoholu oraz tycia – a więc poważnych czynników ryzyka raka.

Fińscy i brytyjscy naukowcy przeanalizowali ok. 116 000 przypadków osób w wieku od 17 do 70 lat z Finlandii, Francji, Holandii, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii. Dane uzyskano z krajowych rejestrów chorób nowotworowych, zgonów oraz hospitalizacji

Stres w pracy został na potrzeby badań skategoryzowany do czterech przypadków:

  • praca w dużym napięciu (wysokie wymagania i mały zakres kontroli pracownika nad swoją sytuacją);
  • praca aktywna (wysokie wymagania i wysoki zakres kontroli pracownika);
  • praca pasywna (niskie wymagania i mały zakres kontroli pracownika);
  • praca w niskim napięciu (niskie wymagania i wysoki zakres kontroli pracownika).

Badania wykazały, że jedynie w 5 procentach przypadków rozwinęły się jakieś formy choroby nowotworowej podczas 12 lat obserwacji. Nie znaleziono dowodów na związek pomiędzy pracą w napięciu a ryzykiem zachorowania na chorobą nowotworową. I chociaż zmniejszenie stresu związanego z pracą na pewno przyczynia się do poprawy samopoczucia, to jednak należy wykluczyć związek stresu z tą chorobą.

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony