Sądowe skargi na urazy psychiczne spowodowane stresem w pracy

Problem stresu w pracy staje się poważnym problemem społecznym do tego stopnia, że firmy prawnicze coraz częściej oferują pracownikom pomoc w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko pracodawcom za straty na zdrowiu spowodowane nadmiernym stresem w pracy. Np. brytyjska firma prawnicza Shoosmiths, działająca od 160 lat, uruchomiła specjalny portal access-legal.co.uk., w którym oferuje klientom pomoc w sądowym dochodzeniu swoich praw. Niestety, wygranie takiej sprawy w sądzie nie jest rzeczą prostą.

W sądownictwie brytyjskim obowiązuje bowiem zasada, że pracodawca ma prawo zakładać, iż jego pracownik potrafi radzić sobie ze zwykłymi obciążeniami w pracy.  Inaczej jest jednak przypadku, gdy pracodawca otrzymał zgłoszenie ze strony pracownika, że obciążenia w pracy są nadmierne i na ten sygnał nie zareagował.

Brytyjski pracownik ma szansę wygrać proces z pracodawcą z powodu szkód poniesionych z tytułu nadmiernego stresu w pracy, jeżeli udowodni że:

  • doznał psychicznego urazu bądź zapadł na chorobę psychiczną,
  • jego praca stwarzała realne zagrożenie powstania urazów psychicznych, a pracodawca zdawał sobie sprawę (bądź powinien zdawać sobie z tego sprawę), że pracownik był narażony na takie ryzyko,
  • pracodawca nie podejmował odpowiednich działań, aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko szkód psychicznych u pracownika,
  • uraz psychiczny, jakiego doznał pracownik, został spowodowany (lub w sposób istotny do tego się przyczynił) przez pracę zawodową oraz naruszenie przez pracodawcę obowiązujących go przepisów

W praktyce doprowadzenie do wyroku satysfakcjonującego pracownika jest bardzo trudne ze względu na brak precyzyjnych mechanizmów, które pozwalają połączyć sytuację zawodową z konkretną chorobą psychiczną. Mimo iż w Wielkiej Brytanii odnotowuje się rocznie kilka tysięcy przypadków niebezpiecznego dla życia załamania nerwowego pacjenta spowodowanego stresem w pracy (7 000 takich zdarzeń w 2002 roku), zaledwie w kilku przypadkach sąd pierwszej instancji orzekł winę pracodawcy. Jednak sąd apelacyjny w większości uznał odwołania pracodawców i oddalił ostatecznie skargi pracowników uznając, iż nie udowodnili oni w sposób niezbity, że przyczyną ich schorzeń było celowe działanie lub zaniedbanie pracodawcy.

Źródło: Thompsons Solicitors

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony