56 procent niemieckich pracowników doświadcza ciężkiego stresu w pracy

Niemiecka prasa donosi o wynikach badan, jakie nt. stresu w pracy przeprowadził Deutscher Gewerkschaftsbund (Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych - DGB). Spośród 5 000 przebadanych pracowników 56 procent stwierdziło, że w 2012 roku doświadczyło w swojej pracy ciężkiego albo bardzo ciężkiego stresu. Liczba ta jest o 4 procent większa niż w roku ubiegłym.

80 procent pracowników biorących udział w badaniach twierdzi, że w 2012 roku musiało w tym samym czasie pracować więcej niż wymagano tego od nich rok wcześniej. 44 procent badanych informuje, że po pracy czują się wypaleni. Zjawisko wypalenia sygnalizuje aż 71 procent pracowników zgłaszających równocześnie, że muszą intensywniej pracować.

Niemieckie Zrzeszenie Związków zawodowych jest największą w Niemczech konfederacją związkową liczącą ponad 6 milionów członków, skupiającą osiem organizacji związkowych działających we wszystkich branżach i działach gospodarki. Zdaniem Annelie Buntenbach z DGB wyniki badań stanowią sygnał alarmowy dla pracowników. Stres w pracy jest coraz większy, natomiast niewiele się robi, aby temu przeciwdziałać.

Niemieccy pracodawcy zobowiązani są przez niemieckie prawo do badania różnych aspektów ryzyka zawodowego wśród swoich pracowników, w tym także zagrożeń psychospołecznych. Jednak, jak informują związkowcy, o przeprowadzeniu takich badań poinformowało jedynie 28 procent badanych pracowników. Tylko jedna trzecia z nich odnotowała, że w ramach obowiązkowych badań zadawano im pytania dotyczące obciążeń psychicznych. Oznacza to, że jedynie 9 procent badanych pracowników sygnalizuje, że pracodawcy badają kwestie obciążeń psychicznych w miejscu pracy!

Jednocześnie analizy rządowe wskazują, że od 2000 roku podwoiła się liczba zwolnień lekarskich wydawana z powodu różnego rodzaju schorzeń psychicznych. Straty ekonomiczne z tego powodu wynoszą w Niemczech 26 mld euro rocznie. Średnia absencja w pracy w efekcie chorób psychicznych wynosi 30 dni.

Żródła: DGB, Tagesspiegel

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony