Związki zawodowe w Wlk. Brytanii protestują przeciwko nadmiernemu obciążaniu nauczycieli w szkołach

Krajowy Związek Nauczycieli w Wielkiej Brytanii rozważa strajk jako formę protestu przeciwko nadmiernemu obciążaniu nauczycieli i wywieraniu na nich presji. Liczba nauczycieli biorących zwolnienie z powodu stresu wzrosła o 10% w ciągu ostatnich czterech lat. Niektóre samorządy zgłaszają wzrost absencji spowodowanych stresem aż o 50%.

Christine Blower, sekretarz generalny Krajowego Związku Nauczycieli (NUT), powiedziała, że ze strony władz szkolnych występuje nacisk na nauczycieli, aby osiągali lepsze wyniki w pracy, przy równocześnie  obcinanych nakładach na oświatę. -  Obecny model pracy wymaga  od nauczycieli wykazywania się realizacją wyznaczonych im celów. W przypadku braku oczekiwanych wyników, nauczycielom nie udziela się wsparcia, ale wprowadza się szybką procedurę dyscyplinowania i zwolnień - dodaje Amanda Brown z NUT. – To powoduje, że nauczyciele pracują pod coraz większą presją.

Z ankiety przeprowadzonej przez gazetę Guardian wynika, że aż 2/3 samorządów odnotowało wzrost urlopów zdrowotnych spowodowanych stresem pomiędzy rokiem 2009 a 2012. Np. w Tower Hamlets w Londynie zanotowano wzrost z 16 do 102 takich przypadków, w Oldham z 41 do 113, a Walsall z 27 do 74. Praca nauczyciela zawsze była uważana za szczególnie stresującą. Według badań brytyjskich agencji rządowych 41.5% nauczycieli określa się jako „wysoko zestresowanych”.

Związki zawodowe nauczycieli zapowiadają protest przeciwko nadmiernemu obciążaniu nauczycieli. Rozważana jest akcja polegająca na odmowie brania zastępstw oraz odmowie udziału w niezaplanowanych spotkaniach z kierownictwem. Na razie związki nie planują organizowania ogólnokrajowego strajku, niemniej ma on już poparcie ze strony pracowników.

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony