10 najbardziej i najmniej stresujących zawodów na świecie

Analizy przeprowadzone przez psychologów i specjalistów HR z portalu CareerCast.com pozwoliły określić listę dziesięciu najbardziej stresujących zawodów oraz ich zupełnych przeciwieństw. Zastosowana metodologia badań pozwoliła porównać ze sobą nawet tak nieprzystające do siebie zawody, jak żołnierz i specjalista Public Reltions.

Metoda, według której sklasyfikowano poszczególne profesje, polegała na ustaleniu 11 wymagań zawodowych, które wywołują stres. Do każdego wymagania przyporządkowano odpowiednią ilość punktów i przydzielano je zależnie od specyfiki zawodów. Np. w kategorii „deadline” (nieprzekraczalny, konkretny termin wykonania zadania) można przydzielić punkty od 0 do 9. Dziennikarz, który musi dostarczyć tekst w określonym terminie, otrzymywał w tej kategorii 9 punktów, a naukowiec z dziedziny biologii – 0 punktów. Niektórym kategoriom przyznawano więcej punktów, innym mniej.

Pod uwagę wzięto następujące wymagania zawodowe: konieczność podróży, praca wykonywana na termin (deadline), praca obserwowana publicznie, konkurencyjność, praca wymagająca wysokiej sprawności fizycznej, praca wykonywana w trudnych warunkach, zagrażająca własnemu życiu, praca, w której ryzykuje się życie innych osób oraz praca wymagająca wystąpień publicznych.

A oto dziesiątka najbardziej stresujących zawodów na świecie ustalona według tych właśnie kryteriów:

 1. Zawodowy żołnierz podoficer
 2. Strażak
 3. Pilot lotnictwa
 4. Generał
 5. Oficer policji
 6. Koordynator imprez
 7. Dyrektor Public Relations’
 8. Dyrektor firmy korporacyjnej
 9. Fotoreporter
 10. Taksówkarz

Zaś do najmniej stresujących zawodów należą:

 1. Pracownik zajmujący się statystyką medyczną
 2. Jubiler
 3. Stylista fryzur
 4. Krawiec dodatków do ubrań
 5. Laborant medyczny
 6. Diagnosta wad słuchu
 7. Pracownik składający precyzyjne elementy
 8. Dietetyk
 9. Tapicer
 10. Technik elektryk
   

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony