Szwajcarscy pracownicy przemysłu elektromaszynowego podają zestresowanie jako najczęstszą dolegliwość zdrowotną spowodowaną pracą

Na zlecenie związku zawodowego pracowników przemysłu elektromaszynowego i metalowego w Szwajcarii niemiecko- i francuskojęzycznej przeprowadzono w 2011 roku badania dotyczące warunków BHP w miejscu pracy. W ankiecie udział wzięło 1411 pracowników tego sektora. Jako najczęściej występującą dolegliwość związaną z pracą badani podali stres.

Blisko jedna trzecia (32%) pracowników uznała, że ich praca zagraża zdrowiu. Zapytani o konkretne dolegliwości związane z ich pracą, badani na pierwszym miejscu wymienili stres (49.1 % odpowiedzi), następnie ogólne zmęczenie (31,3%), ból pleców (30,0%), ból mięśni (26,7%).

Główne przyczyny zagrożeń zdrowia i wypadków są związane z warunkami panującymi w miejscu pracy: duże wahania temperatury (47,5%), hałas (39,3%), zapylenie (30,9%), obsługa ciężkich ładunków (26,0%) i kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (23,7%).

Jako zagrożenia psychospołeczne podano obawę przed utratą pracy (36,9%), brak uznania ze strony przełożonych (36,0%) oraz stałą pracę w nadgodzinach (32,9%).

Dla poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony swego zdrowia badani pracownicy sektora elektromaszynowego i metalowego oczekują głównie poprawy zarządzania, lepszych szkoleń dla pracowników i zmniejszenia obciążenia psychicznego.

Wyniki badań zostaną wzięte pod uwagę przez związkowców w negocjacjach dotyczących nowego układu zbiorowego dla pracowników sektora elektromaszynowego i metalowego w Szwajcarii.

Źródło: SMM Das Schweizer Industrie Portal

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony