Stres w pracy? Nie, dziękuję! – nowa kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA rozpoczęła realizację dwuletniej ogólnoeuropejskiej kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”. Głównym celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodawców, kierowników oraz pracowników i ich przedstawicieli do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami.

Podczas zorganizowanego w Brukseli wydarzenia inaugurującego kampanię europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i zatrudnienia społecznego László Andor oraz zastępca ministra pracy i ochrony socjalnej Grecji Vasilis Kegkeroglou pełniący funkcję przedstawiciela greckiej prezydencji Rady UE wezwali przedsiębiorstwa w Europie do uznania konieczności zwalczania zjawiska stresu związanego z pracą. Podjęcie działań w tym zakresie umożliwi przedsiębiorstwom zapewnienie ochrony zdrowia pracowników oraz wydajności funkcjonowania organizacji.

Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA, wyjaśniła, że dzięki podejmowaniu wspólnych działań pracodawcy, pracownicy i ich przedstawiciele mogą skutecznie zarządzać stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą i zapobiegać ich występowaniu, a celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest wspieranie organizacji w podejmowaniu działań w tym zakresie.

Strona internetowa kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” w języku polskim: http://www.healthy-workplaces.eu/pl/

Więcej na temat kampanii napiszemy już wkrótce.

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony