Serwis telefoniczny dla irlandzkich nauczycieli w problemach związanych ze stresem w pracy

Ministerstwo Edukacji w Irlandii udostępniło wszystkim nauczycielom w szkołach podstawowych i gimnazjalnych specjalne doradztwo dostępne przez cały rok 24 godziny na dobę. Ma ono na celu wsparcie nauczycieli w radzeniu sobie ze stresem w pracy. Mimo uwag, że usługa ta jest kosztowna (400 000 euro rocznie), Ministerstwo nie zamierza z niej rezygnować, mimo cięć w budżecie na edukację.

Firma Carecall Wellbeing udostępniła dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolach oraz szkołach specjalnych usługę doradztwa telefonicznego w zakresie wsparcia emocjonalnego w problemach związanych ze zdrowiem, stresem, relacjami, przeżywaniem żałoby, konfliktami i zdarzeniami traumatycznymi. Usługa telefonicznego wsparcia jest dostępna także dla małżonków nauczycieli, dzieci oraz ich bliskich. Doradztwo to ma charakter poufny.

Każdy nauczyciel ma prawo do 4 sesji doradczych. Szacuje się, że skorzysta z tej formy pomocy 2% nauczycieli. Od początku działania programu, który został wprowadzony w roku 2006, skorzystało już blisko 8 000 osób.

Usługę tę wprowadzono przy poparciu związków nauczycielskich. Ich zdaniem badania potwierdzają, że nauczyciele stanowią grupę zawodową znacznie bardziej narażoną na stres niż przedstawiciele innych zawodów. Blisko 11% nauczycieli przechodzi na rentę z powodu złego stanu zdrowia. Zdaniem związków, wszelkie działania związane ze zmniejszeniem skutków stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli będą korzystne finansowo w porównaniu z kosztem wyedukowania nowego nauczyciela, który musi zastąpić swojego chorego poprzednika.

Źródło: http://www.independent.ie

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony