Rośnie liczba rozmów związanych ze stresem w pracowniczych „telefonach zaufania”

Jak informuje Financial Times w swoim serwisie internetowym, firmy świadczące usługi doradcze dla banków, firm prawniczych, informatycznych oraz dla instytucji rządowych odnotowują wzrost telefonów związanych ze stresem w pracy.

Firma Capita, która zapewnia telefoniczne wsparcie dla pracowników ponad 800 instytucji, poinformowała, że liczba telefonów związanych ze stresem w pracy, wzrosła w ciągu ostatniego roku o 10% i w minionym miesiącu również wykazywała tendencję wzrostową. Tematem rozmów były redukcje i zwolnienia z pracy. Również firma Atos, która świadczy usługi „telefonu zaufania” dla pracowników we Francji, odnotowała wzrost połączeń.

RightManagement, która świadczy 24-godzinny serwis doradczy dla pracowników 400 przedsiębiorstw, odnotowała z kolei wzrost telefonów od menedżerów, pytających jak sobie radzić z zestresowanymi pracownikami.

Według przedstawicieli tych trzech firm, stres jest główną przyczyną absencji w pracy. Ludzie pracują dłużej, żeby zarobić więcej pieniędzy, co w niektórych przypadkach prowadzi do wyczerpania. Pracodawcy skracają terminy realizacji zadań, a na zwolnione w ramach redukcji stanowiska prac nie są przyjmowane nowe osoby. Również stan zagrożenia zwolnieniami jest dla pracowników bardzo stresujący. 

Jednak zdaniem doradców z firm świadczących usługi wsparcia, na wzrost telefonów należy patrzeć pozytywnie, gdyż świadczy to o zwiększającej się świadomości pracowników o możliwości otrzymania pomocy.

Źródło: ft.com

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony