Coraz bardziej zestresowani Niemcy

Z badań opublikowanych przez niemiecką kasę chorych wynika, że 60% Niemców żyje w ciągłym napięciu. Wyniki te pokrywają się z ogólnoświatowymi wskaźnikami i zaprzeczają tezie, jakoby niemieccy pracownicy przeżywali stres w mniejszym stopniu niż inne nacje.

Grupą wiekową, która najbardziej uskarża się na stres w pracy i życiu osobistym są osoby w wieku 35-45 lat – aż 80%. Aż 50% Niemców uważa, że życie stało się w ostatnich trzech latach bardziej stresujące, a ponad 60% badanych uważa, że kilkanaście lat temu życie nie było tak stresujące jak obecnie. Tylko 1/3 badanych jest zdania, że o stresie po prostu więcej się mówi.

Stres dokucza bardziej kobietom niż mężczyznom.  40% badanych, w tym znacznie więcej kobiet, narzeka na brak siły. Co trzeci badany twierdzi, że jest wypalony zawodowo. Jednak aż 59% Niemców twardo „zaciska zęby i prze do przodu”, 17% stara się unikać stresu, a taki sam odsetek badanych chwali sobie stres, jako czynnik mobilizujący.

Różne są formy radzenia sobie ze stresem. 50% Niemców próbuje redukować stres uprawiając sport. Aby odzyskać równowagę psychiczną niemieccy panowie wybierają uprawianie hobby, natomiast Niemki idą na spacer. Niestety, najbardziej zestresowani nie maja na nic czasu, także na opracowanie strategii wychodzenia ze stresu.

Może dlatego rośnie liczba Niemców, którzy jako metodę redukcji stresu wybierają picie piwa lub wina. 40% badanych sięga w tym celu po alkohol, w tym 25% kobiet. Środki uspokajające stosuje 6% badanych.

Aż 2/3 badanych Niemców twierdzi, że trudno im się zrelaksować po powrocie z pracy.

Dopełnieniem tych informacji może być podana przez Federalną Izbę Psychoterapeutyczną analiza, z której wynika, że nieleczone depresje, powstałe na skutek zbytnich obciążeń w życiu zawodowym, są coraz częstszą przyczyną przechodzenia na rentę osób w coraz młodszym wieku.

W 2012 r. 75 tys. osób w RFN wystąpiło z wnioskiem o rentę ze względu na problemy psychiczne i związaną z nimi niemożność wykonywania pracy zawodowej. Jest to 42% wszystkich osób pobierających renty ze względów zdrowotnych. Niemiecki Urząd Ubezpieczeń Socjalnych DRV obliczył, że w 2012 r. wpłynęło ogółem ponad 177 tys. wniosków o przejście na rentę z tego powodu. Zwraca się uwagę na fakt, że przeciętny wiek osób przechodzących na rentę ze względu na problemy psychiczne to 49 lat. Cierpią one z reguły na depresje, zaburzenia osobowości i zmiany zachowania oraz uzależnienia. Jak podaje DRV, grupa osób cierpiących na te schorzenia w ubiegłych latach stale rosła.

Według Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych DGB czynnikiem wywołującym te schorzenia jest najczęściej stres w miejscu pracy. Jak wyjaśnia Annelie Buntenbach, członek zarządu DGB, ludzie cierpią coraz bardziej na skutek presji, jaką odczuwają w pracy. Z tego względu DGB domaga się od rządu RFN przedsięwzięć redukujących stres w życiu zawodowym.

Źródło: Deutche Welle, http://www.dw.de/

  • http://www.dw.de/badania-niemcy-w-stanie-permanentnego-stresu/a-17195316
  • http://www.dw.de/presja-w-pracy-g%C5%82%C3%B3wn%C4%85-przyczyn%C4%85-przej%C5%9B%C4%87-na-rent%C4%99/a-17392691