Polscy partnerzy społeczni postulują zmiany w prawie przeciwdziałające stresowi w pracy

Kończą się rozmowy partnerów społecznych w sprawie wdrożenia w Polsce europejskiego porozumienia dotyczącego stresu w pracy. Jak informuje Gazeta Prawna, związki zawodowe wypracowały z pracodawcami porozumienie dotyczące wprowadzenia takich zmian w przepisach, które ułatwią przeciwdziałanie stresowi w przedsiębiorstwach. Wspólne zalecenia w tej sprawie przekażą stronie rządowej.

Prewencja i ograniczanie stresu powinny być uwzględniane w strategiach bhp wdrażanych na poziomie przedsiębiorstwa. Partnerzy społeczni postulują rozszerzenie definicji środowiska pracy zawartej w par. 2 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.), która powinna obejmować czynniki psychospołeczne.

Partnerzy społeczni zwrócą się do ministra pracy o zmianę programu szkoleń bhp, który powinien zawierać tematykę zagrożeń związanych ze stresem w pracy. Tym samym należy dokonać uzupełnienia i modyfikacji ramowych programów szkoleń bhp określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Jeśli nie wystąpią niespodziewane przeszkody, partnerzy społeczni podpiszą ostateczne dokumenty 7 lutego 2014 roku – informuje Gazeta Prawna.

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/772953,stres-w-pracy-zmiana-przepisow.html

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony