Najbardziej i najmniej stresujące zawody w roku 2013

Rok temu opublikowaliśmy na portalu Obserwatorium Ryzyka Psychospołecznego listę najbardziej i najmniej stresujących zawodów świata opracowaną przez specjalistów z amerykańskiego portalu CareerCast.com. Niedawno portal opublikował kolejną edycję listy. Jakie zawody są najbardziej i najmniej stresujące w roku 2013 i co się zmieniło w porównaniu do poprzedniej edycji?

W roku 2013 ranking najbardziej stresujących zawodów wygląda następująco:

 

 1. Zawodowy żołnierz
 2. Generał
 3. Strażak
 4. Pilot lotnictwa
 5. Koordynator imprez
 6. Dyrektor Public Relations
 7. Dyrektor firmy korporacyjnej
 8. Dziennikarz prasowy
 9. Oficer policji
 10. Taksówkarz

W stosunku do ubiegłego roku „awansował” generał z miejsca czwartego na drugie, natomiast spadł w rankingu oficer policji (z piątego na dziewiąte). Do pierwszej dziesiątki wszedł dziennikarz gazety codziennej, a wypadł fotoreporter. Wygląda na to, że rok 2013 był bardziej luźny dla policji, a mniej dla wojska.

Lista najmniej stresujących zawodów w roku 2013 przedstawia się tak:

 1. Diagnosta wad słuchu
 2. Stylista fryzur
 3. Jubiler
 4. Profesor wyższej uczelni
 5. Krawcowa/Krawiec
 6. Dietetyk
 7. Pracownik zajmujący się statystyką medyczną
 8. Bibliotekarz
 9. Artysta specjalizujący się w multimediach
 10. Operator wiertarki

Tu zmian było więcej. Zwycięzca rankingu 2013 – diagnosta wad słuchu – w roku ubiegłym zajmował siódme miejsce i wymienił się z poprzednim „laureatem”, czyli pracownikiem zajmującym się statystyką medyczną. Relatywnie mniej stresująca, w stosunku do 2012 roku, okazała się praca profesora, bibliotekarza i artysty multimedialnego – nie ujmowanych w ubiegłorocznym rankingu najmniej stresujących profesji. Niestety, zawody tapicera, elektryka i montażysty precyzyjnych elementów przestały być już tak spokojne jak rok wcześniej i wypadły z tegorocznej pierwszej dziesiątki najbardziej bezstresowych specjalizacji.

Metoda klasyfikacji zawodów polega na ustaleniu 11 wymagań zawodowych, które wywołują stres. Do każdego wymagania przyporządkowuje się odpowiednią ilość punktów i przydziela je zależnie od specyfiki zawodów. Pod uwagę brano takie wymagania jak: konieczność podróży, praca wykonywana na termin (deadline), praca obserwowana publicznie, konkurencyjność, praca wymagająca wysokiej sprawności fizycznej, praca wykonywana w trudnych warunkach, zagrażająca własnemu życiu, praca, w której ryzykuje się życie innych osób oraz praca wymagająca wystąpień publicznych.

Źródło: http://www.careercast.com

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony