Boisz się poniedziałku? Podobne odczucia ma 78 procent pracowników

Portal pośrednictwa pracy monster.com regularnie przeprowadza badania wśród swoich użytkowników. Jedno z pytań sondy, w której udział wzięło 3600 osób z całego świata, dotyczyło samopoczucia w niedzielny wieczór, kiedy perspektywa poniedziałkowej pracy staje się już bardzo realna. Okazało się, że tylko 22% respondentów nie przeżywa negatywnie tego momentu tygodnia, a 47% określa swój stan w tym czasie jako „bardzo zły”.

Angielski termin „Sunday Night Blues” nie ma swojego polskiego odpowiednika, aczkolwiek często spotyka się określenie  „Syndrom Niedzielnego Wieczoru”. Stan ten charakteryzuje się lękiem przed nadchodzącym tygodniem pracy dopadającym człowieka w niedzielne popołudnie lub wieczór, poczuciem bezradności i depresji. Jak wynika z ankiety portalu monster.com – uczucie to jest niemal powszechne wśród pracowników całego świata.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że pod koniec weekendu:

  • 47% respondentów czuje się bardzo źle,
  • 18%  czuje się źle
  • 13%  - trochę źle
  • 22 %  nie przeżywa w ogóle tego syndromu.

Analizując wyniki geograficznie okazało się, że najwyższy odsetek odpowiedzi „bardzo źle” padł w Stanach Zjednoczonych – aż 59%. Najmniej – gdyż tylko 20%  najbardziej negatywnych odpowiedzi – zgłosili Francuzi. Z kolei wśród Niemców (33%) występuje największy odsetek pracowników zupełnie nie przeżywających niedzielnych lęków, podczas gdy jedynie 19% amerykańskich czytelników portalu monster.com wolnych jest od tej dolegliwości.

Globalne badanie Monster zostało przeprowadzone od 5 do 19 sierpnia 2013 roku. Uczestniczyło w nim 3600 ankietowanych. Do badań liczony był tylko jeden głos każdego użytkownika.

Źródło: http://ir.monster.com/phoenix.zhtml?c=110723&p=irol-newsArticle_print&ID=1862019&highlight

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony