Śniadanie przed komputerem niedobre na stres

Interesujące badania związane ze stresem w pracy przeprowadzili naukowcy z berlińskiego uniwersytetu Humboldta. Zbadali oni reakcje pracowników po przerwie na posiłek spędzonej: a) przy biurku, b) w restauracji. Okazało się – co nie jest chyba zaskoczeniem – że bardziej rozluźnieni byli pracownicy, którzy opuścili miejsce pracy.

Naukowcy wybrali do badań 32 kobiety, które podzielili na 2 grupy. Panie zaliczone do pierwszej grupy miały w określonym czasie spożyć posiłek nie odchodząc od komputera. Druga grupa spędzała przerwę spożywając wspólny posiłek we włoskiej restauracji.

Po posiłku obie grupy poddano testom na emocje i wydolność intelektualną.

Kobiety, które jadły w restauracji były bardziej rozluźnione. Jednak ta sama grupa wypadła gorzej w teście intelektualnym – im dłuższy był wspólny posiłek, tym gorsze były rezultaty testu. Oznacza to, że osoby po powrocie z restauracji gorzej wykonują zadania umysłowe.

Zdaniem naukowców, rozluźnienie umysłowe wskazane jest dla pracowników, od których oczekuje się kreatywności. Pracownicy, których praca wymaga uważności, np. obliczenia - powinni jadać przed swoim komputerem.

Badania te jednak zostały poddane krytyce, jako niemiarodajne np. przez naukowców z AgroParisTech w Paryżu.

Źródło: biomedical.pl, sciencenews.pl

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony