Przyczyny stresu Polaków

W artykule Największe lęki polskich pracowników opublikowaliśmy fragment wyników badań przeprowadzonych dla Gazety Wyborczej przez TNS Polska. Jak wynika z opublikowanego kolejnego fragmentu tych badań, pracą, jej warunkami i stosunkami w niej panującymi stresuje się 27 procent badanych. Głównym źródłem stresu jest sytuacja finansowa, która wszakże bezpośrednio wiąże się z pracą. Wskazuje na nią 35 procent badanych.

 

Poniżej zamieszczamy opublikowane niedawno wyniki badań ankietowych.

  • Sytuacja finansowa - 35% badanych
  • Sprawy osobiste i rodzinne - 29%
  • Praca, warunki i stosunki pracy -  27%
  • Ciągły pośpiech - 21%
  • Stan zdrowia i leczenie - 17%
  • Dzieci i ich sprawy - 14%
  • Polityka, życie publiczne – 11%
  • Brak kultury – 10%
  • Warunki mieszkaniowe - 7%

Źródło: Wirtualna Polska

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony