Stres u kobiet podczas wykonywania obowiązków domowych

Obydwoje rodzice dzielą wspólnie obowiązki domowe i zawodowe. Zarówno mama, jak i tata, zastanawiają się nad swoimi zadaniami: w pracy i w domu. Jednak to matki przeżywają większy stres i bardziej doświadczają negatywnych emocji związanych z myśleniem o sprawach domowych niż ojcowie. Takie wnioski wypływają z badań dr Shiry Offer z Uniwersytetu Bar Ilan w Izraelu, przedstawione na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wyniki badań są interesujące ze względu na to, że po raz pierwszy skoncentrowano się na „pracy umysłowej” rodziców. Dotychczas badacze skupiali swoją uwagę na „pracy fizycznej” – takiej jak sprzątanie, gotowanie, zawożenie dzieci do szkoły, lekarza itp. „Praca umysłowa” odnosi się do planowania, koordynacji i zarządzania codziennymi obowiązkami rodzicielskimi.

„Często jesteśmy zaabsorbowani sprawami, które musimy załatwić, martwimy się tym i czujemy się zestresowani,  by o nich nie zapomnieć lub wykonać je na czas” – mówi dr Shira Offer.

Dr Offer postanowiła zbadać, ile czasu rodzice przeznaczają na „pracę umysłową” i jak wpływa ona na ich poziom stresu. Wykorzystała w tym celu wyniki badań nad amerykańskimi rodzicami, z których obydwoje pracowało zawodowo, poświęcało swojej pracy więcej czasu niż to konieczne i których zarobki przekraczały poziom rodzin „klasy średniej”.

Badani rodzice osiem razy dziennie (na sygnał) raportowali i oceniali swoje czynności, myśli i emocje w danym momencie. Okazało się, że pracujące matki spędziły ok. ¼ swojego świadomego życia (29 godzin tygodniowo) myśląc o rodzinie lub pracy oraz o swoich możliwościach zrealizowania tych zadań w określonym czasie. Mężczyźni poświęcili tym problemom nieco mniej czasu, bo ⅕ okresu świadomego działania (24 godziny w tygodniu). Obydwoje rodziców poświęciło mniej więcej tyle samo czasu na myślenie o swoich obowiązkach rodzicielskich.

Jednak to u matek myślenie o zadaniach rodzicielskich wiązało się z przeżywaniem negatywnych emocji. Dla ojców rodzicielska „praca umysłowa” nie była tak stresująca, jak dla ich życiowych partnerek.

„Matki przeżywają większy stres dlatego, że to one kierują gospodarstwem domowym i to one ponoszą główną odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i domem” – wyjaśnia dr Offer. „One także są przede wszystkim oceniane i rozliczane z tego, jak sobie radzą ich dzieci, i jak jest prowadzony dom”.

Co można zrobić, aby pomóc zestresowanym matkom?

„Aby uwolnić matki od stresu, ojcowie powinni bardziej zaangażować się w sprawy domowe i wziąć większą odpowiedzialność za opiekę nad rodziną” – konkluduje dr Shira Offer.

Źródło: www.foxnews.com