Z roku na rok coraz więcej zwolnień lekarskich spowodowanych stresem w pracy

Warto przyjrzeć się corocznie publikowanym raportom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat absencji chorobowej. Raport podaje liczbę dni nieobecności w pracy z powodu konkretnej grupy chorób, liczbę zwolnień lekarskich oraz przeciętną długość zwolnienia. Jedną z grup chorobowych są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.

Czytaj więcej...

Strona 12 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony