Przykłady dobrych praktyk w zakresie promowania zdrowia psychicznego u pracowników

W 2009 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) podała kilka przykładów dobrych praktyk w zakresie promowania zdrowia Psychicznego. Wiele spośród tych studiów przypadków jest szczególnie interesujących w związku z reprezentowanym przez nie innowacyjnym i twórczym podejściem.

Czytaj więcej...

Najnowsze badania: firmy europejskie wciąż nie wprowadzają procedur zapobiegających stresowi w pracy

Większość europejskich przedsiębiorstw wciąż nie wprowadziła procedur zarządzania stresem i innymi czynnikami ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy, mimo że tego rodzaju czynniki stanowią coraz większe zagrożenie dla pracowników w Europie.

Czytaj więcej...

Badania przeprowadzane wśród pracowników pozwolą stworzyć narzędzie diagnozujące zagrożenia psychospołeczne

NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi w ramach projektu unijnego prowadzi na terenie zakładów pracy anonimowe badania wśród pracowników każdego szczebla związanych z produkcją. Badania te w formie wywiadów przeprowadzają specjalnie zaangażowane w tym celu profesjonalne firmy: Inny Format sp. z o.o., Wołkiewicz - realizacja badań marketingowych i społecznych oraz Pracownia Badawczo-Szkoleniowa MiraBo.

Czytaj więcej...

Badania polskie i europejskie jednoznacznie wskazują na poważne zagrożenia wynikające ze stresu w pracy

Badania przeprowadzone przez światowe, europejskie i polskie instytucje pokazują zatrważające skutki stresu w pracy. Poza oczywistymi aspektami zdrowotnymi mają one konkretny wymiar ekonomiczny.

Czytaj więcej...

Prawie 65 procent menedżerów w Polsce uznaje stres za ważny problem w firmie

W 2009 roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przeprowadziła ogólnoeuropejskie badanie przedsiębiorstw dotyczące nowych zagrożeń, takich jak stres związany z pracą, przemoc i molestowanie. Badanie objęło 36 000 wywiadów telefonicznych, odnoszących się do podmiotów sektora prywatnego i publicznego zatrudniających co najmniej 10 pracowników w 27 państwach członkowskich UE oraz Chorwacji, Turcji, Norwegii i Szwajcarii.

Czytaj więcej...

Strona 11 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony