Ryzyko psychospołeczne i zarządzanie tym ryzykiem - wyniki badań ESENER

W artykule Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat zagrożeń psychospołecznych omówiliśmy wyniki badań dotyczące ryzyka psychospołecznego przeprowadzone na zlecenie EU-OSHA. W niniejszym artykule kontynuujemy omówienie wyników tych badań.

Czytaj więcej...

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat zagrożeń psychospołecznych

Ogólnoeuropejskie badanie przedsiębiorstw przeprowadzone przez EU-OSHA ma na celu wspomaganie zakładów pracy w bardziej efektywnym działaniu na rzecz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz dobrostanu pracowników. Osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków tej polityki zapewnia ono informacje porównywalne na poziomie międzynarodowym, istotne przyopracowywaniu i wdrażaniu nowych programów w tej dziedzinie.

Czytaj więcej...

Najnowsze badania Instytutu Gallupa: stres jest najbardziej uciążliwym aspektem pracy w Stanach Zjednoczonych

Z najnowszych badań Instytutu Gallupa, przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie pracowników amerykańskich i dotyczących satysfakcji z różnych aspektów pracy, wynika że największy odsetek badanych wybiera "stres w pracy" jako najmniej satysfakcjonujący element ich działalności zawodowej. Spośród 13 cech charakteryzujących pracę, aż 33 procent respondentów wskazało na stres zawodowy jako ten aspekt, z którego są całkowicie niezadowoleni. Z analiz Instytutu Gallupa wynika, że właśnie ta cecha dokucza amerykańskim pracownikom najbardziej, więcej niż zbyt niskie zarobki, słabe zabezpieczenie emerytalne czy brak możliwości awansu.

Czytaj więcej...

Jak podchodzą do zagadnień stresu w pracy amerykańscy pracodawcy?

Jak wynika z sondaży, presja w miejscu pracy stanowi - po problemach finansowych - najczęstszy powód stresu dla amerykańskich pracowników. Dlatego pracodawcy starają się im pomóc - poprzez stosowanie różnych technik treningu psychologicznego lub zwykłą modernizację biura, aby były bardziej przyjazne dla pracownika.

Czytaj więcej...

4 kroki zarządzania stresem wśród pracowników

Miesięcznik Forbes przeznaczony dla menedzerów opublikował na swoim portalu ciekawy artykuł Marii Rawskiej pt "Walka ze stresem" poświęcony przeciwdziałaniu stresowi pracowników. Autorka podaje, niczym w procedurze technicznej, 4 kroki, któe musi podjąć pracodawca, aby skutecznie przeciwdziałać stresowi wśród pracowników.

Czytaj więcej...

Strona 10 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony