Nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego za najlepsze praktyki w działaniach na rzecz zdrowia psychicznego pracowników

Od 2003 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) przyznaje wyróżnienie Najlepszych Praktyk (Best Practices Honor) dla firm, które wprowadzają innowacyjne programy tworzenia korzystnych dla zdrowia psychicznego warunków pracy.

Czytaj więcej...

Przykład dobrych praktyk: program poprawy samopoczucia pracowników w firmie Procter & Gamble w Belgii

Procter & Gamble Campus Strombeek-Bever w Belgii zatrudnia około 1 800 pracowników, wśród których znajdują się przedstawiciele 50 różnych narodowości. Przeprowadzony w 2006 r. sondaż badający zadowolenie pracowników wykazał spadek 7% w zakresie oceny własnego samopoczucia i spadek 2% w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego w 2007 r. firma opracowała dla swoich pracowników program dotyczący poprawy samopoczucia. Celem programu było polepszenie samopoczucia i zdrowia pracowników, aby zapewnić najwyższą, a zarazem zrównoważoną wydajność oraz aby bardziej zaangażować  pracowników w działanie firmy.

Czytaj więcej...

Przepisy prawne regulujące kwestię stresu w pracy

Często zadawanym pytaniem na różnego rodzaju szkoleniach oraz spotkaniach jest pytanie o przepisy prawne regulujące kwestie związane ze stresem w pracy. Poniżej podajemy informację dla pracodawców przygotowaną w oparciu dane Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Prezentacja wyników badań ESENER na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) analizuje opinie kierownictwa i przedstawicieli pracowników na temat tego, jak zarządza się zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w ich miejscach pracy. Ostatnie takie badanie zostało przeprowadzone w 2009 roku, następne jest planowane na rok 2014. Na stronie internetowej https://osha.europa.eu/pl/esener-enterprise-survey/ znajdują się podane w przystępnej formie interaktywnej opracowane wyniki badań.

Czytaj więcej...

Hałas - jedna z częstszych przyczyn stresu w pracy

Hałas w środowisku pracy może być czynnikiem stresującym nawet przy stosunkowo niskich poziomach. W przetwórstwie przemysłowym i górnictwie 40% pracowników jest narażonych na znaczne poziomy hałasu przez ponad połowę czasu pracy, w budownictwie – 35%, a w wielu innych sektorach, takich jak rolnictwo, transport i łączność – 20%. Jednak problem hałasu nie dotyczy wyłącznie przemysłu. Hałas jest postrzegany jako problem także w sektorach związanych z usługami (edukacja, służba zdrowia, gastronomia itd.)

Czytaj więcej...

Strona 8 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony