Stres pracy a problemy alkoholowe Polek

Kobiety wykształcone piją więcej z powodu stresu, jakiego doświadczają w pracy. Jednak wbrew obiegowym opiniom to nie wysokie stanowiska są najbardziej stresogenne. Najwyższy poziom stresu ujawniają kobiety na stanowiskach pomocniczych, a najmniej zestresowane są te na stanowiskach kierowniczych – wynika z badań przeprowadzonych przez studentkę psychologii SWPS.

Czytaj więcej...

Zappos.com – niezwykła kultura firmy

Zappos.com i twórca tej firmy Tony Hsieh to jeden z najciekawszych przypadków sukcesu nowej kultury korporacyjnej. Kultury odrzucającej dotychczasowe schematy, otwartej na potrzeby pracowników, wspierającej ich w rozwoju i mobilizującej do osiągania osobistego sukcesu.

Czytaj więcej...

Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy zdrowia psychicznego pracowników: Leaders Bank

Leaders Bank jest niewielkim prywatnym bankiem działającym od 2000 roku w Oak Brook w stanie Illinois. W 2006 roku, w obliczu zmian spowodowanych kryzysem, bank zreorganizował istniejący program zarządzania stresem dla pracowników. Koncentrując się na poprawie dobrego samopoczucia pracowników zarząd banku chciał utrzymać wysokokwalifikowany personel, gotowy do zapewnienia klientom najwyższych standardów indywidualnej obsługi.

Czytaj więcej...

Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy zdrowia psychicznego pracowników: ACIPCO

Firma American Cast Iron Pipe Company (ACIPCO) z siedzibą w Birmingham w stanie Alabama jest producentem rur stalowych, hydrantów pożarowych, zaworów i wielu innych wyrobów odlewniczych dla przedsiębiorstw wodociągowych oraz przemysłu naftowego i gazownictwa. Firma istnieje od ponad 100 lat i obecnie zatrudnia ok. 3 tysięcy pracowników. Została ona uhonorowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne nagrodą Najlepszych Praktyk w tworzeniu korzystnych dla psychicznego zdrowia warunków pracy.

Czytaj więcej...

Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy zdrowia psychicznego pracowników: VisitPittsburgh

VisitPittsburgh jest agencją – biurem podróży, która powstała w roku 1935 i organizuje konferencje, zjazdy, targi, wyjazdy biznesowe oraz wypoczynkowe w rejonie Pittsburgha. Firma jest organizacją non-profit, świadczącą usługi dla swoich członków. Firma stara się pokazać, że Pittsburgh jest wspaniałym miejscem do spędzenia czasu, ale także dąży do tego, by udowodnić, iż sama jest zdrowym miejscem pracy. Służy temu specjalny program pod nazwą Life Style Returns, który nagradza i zachęca pracowników do osobistych wysiłków na rzecz poprawy dobrego samopoczucia.

Czytaj więcej...

Strona 7 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony