Pierwsze wyniki badań projektu NSZZ „Solidarność” i Instytutu Medycyny Pracy dotyczącego stresu w pracy

Działania ograniczające stres w pracy w Polsce są iluzoryczne i pozorne – zgodnie twierdzą przedstawiciele związków zawodowych. Tymczasem jak wynika z badań wykonanych w ramach projektu unijnego NSZZ „Solidarność” i Instytutu Medycyny Pracy – ponad 65% respondentów jest narażonych w swojej pracy na ryzyko uraty zdrowia, zagrożenie zwolnieniami i zbyt dużą biurokrację. Ponad 90% z nich odczuwa stres z tych powodów.

Czytaj więcej...

Praca zawodowa jest najbardziej stresującym czynnikiem życia brytyjskich pracowników

Jedna trzecia Brytyjczyków uważa pracę zawodową za najbardziej stresujący element życia – wynika z badań przeprowadzonych w marcu 2013 roku przez działające w Anglii i Walii Krajowe Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego „Mind”. Stres związany z pracą okazał się bardziej dokuczliwy niż problemy finansowe lub zdrowotne.

Czytaj więcej...

Mars Wellness - najlepszy program prozdrowotny w Europie realizowany w Polsce

Na Portalu Obserwatora Psychicznego staramy się pisać o firmach realizujących dobre praktyki w zakresie poprawy zdrowia psychicznego swoich pracowników. Powołujemy się głównie na przykłady firm zachodnich. Tym bardziej warto wspomnieć o programie realizowanym w Mars Polska, wyróżnionym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Platforma d/s zdrowia, aktywności fizycznej i diety, jako część Dyrektoriatu Generalnego d/s Zdrowia (DG SANCO ) Unii Europejskiej oceniła program Mars Wellness (Mars Central Europe Wellness Programme) najlepiej spośród 160 programów prozdrowotnych w Unii Europejskiej. Program zdobył 4,75 pkt., przy średniej 3,23 pkt. dla sektora wytwórczego.

Czytaj więcej...

Czynniki stresujące w pracy lekarzy dentystów

Chyba każdy z nas przeżywa stres, kiedy staje przed koniecznością wizyty w gabinecie dentystycznym. Jeżeli jednak chcemy pomóc naszemu lekarzowi, postarajmy się zachować spokój i opanowanie. Jak pokazują badania, dentyści są również narażeni na stres w miejscu pracy. Najsilniejszym, niezależnym od pracy czynnikiem stresującym dentystów są zdenerwowani pacjenci, szczególnie w trakcie podawania znieczulenia.

Czytaj więcej...

Pracownicy największej polskiej firmy energetycznej dbają o zrównoważony styl życia

Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia jest pierwszą w Polsce  jednostką naukową stworzoną przez Uniwersytet Łódzki, której celem jest popularyzowanie świadomego i odpowiedzialnego stylu życia poprzez ścisłą współpracę z biznesem. Jednym z projektów realizowanych przez Centrum jest badanie „Pracodawca witalny 2012” wykonane na zlecenie PGE GiEK S.A. i dotyczące prozdrowotnych zachowań wśród pracowników największej firmy energetycznej w Polsce.

Czytaj więcej...

Strona 6 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony