Stres zabija menedżerów

Opinię publiczną poruszyły trzy przypadki nagłej śmierci pracowników wielkich korporacji. Samobójstwo popełnili Pierre Wauthier, dyrektor w Zurich Insurance Group oraz Carsten Schloter – dyrektor firmy Swisscom. Stażysta banku Merrill Lynch Moritz Erhardt zmarł po trzech dniach pracy 21 godzin na dobę. Każdy z tych przypadków wiązany jest z presją, jakiej byli poddawani ci pracownicy.

Czytaj więcej...

Jest praca? No to jest stres

Wyniki ankiety na portalu Monster.com potwierdzają dotychczasowe badania: 60 procent respondentów codziennie przeżywa stres w pracy.

Czytaj więcej...

Nieetyczne zachowania w polskich firmach

Polskie firmy często lub bardzo często łamią zasady etyczne – tak twierdzi aż 74 procent respondentów badania przeprowadzonego przez Crido Taxand, Pracodawców RP i ICAN Institute. 42 procent badanych uważa, że w polskich firmach często i bardzo często dochodzi do łamania praw człowieka. Warto przytoczyć te wyniki, gdyż niosą one sporo informacji na temat zachowań polskich pracowników i pracodawców.

Czytaj więcej...

Przykłady dobrych praktyk promowania zdrowia psychicznego w pracy

W 2009 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  (EU-OSHA) zebrała wyniki studiów przypadków w zakresie promowania zdrowia psychicznego w pracy. Raport opiera się na zbiorze przykładów dobrych praktyk. Umieszczono w nim informacje na temat sposobów włączania  programów promowania zdrowia psychicznego w pracy w szerszą  strategię służącą poprawie i promowaniu zdrowia, bezpieczeństwa  i dobrego samopoczucia pracowników w miejscu pracy. Wiele spośród  tych studiów przypadków jest szczególnie interesujących. Ich krótkie omówienie zamnieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...

Dokument zawierający wybrane wyniki badań projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy”

Publikujemy wybrane wyniki badań, którymi objęto przedstawicieli 15 branż gospodarki w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy”.

Czytaj więcej...

Strona 5 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony