400 tysięcy dolarów zmniejszenia kosztów uzyskanych dzięki redukcji stresu pracowników

Wdrożeniem programu poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników jest opłacalną inwestycją – dowodzą wyniki firmy Triple-S Management Corporation, największego ubezpieczyciela w Portoryko.

Czytaj więcej...

Dobre samopoczucie w miejscu pracy: tworzenie pozytywnego środowiska pracy – raport EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała ponad stustronicowy raport pt. „Dobre samopoczucie w miejscu pracy: tworzenie pozytywnego środowiska pracy.” Raport ten został opracowany m.in. na podstawie analizy odpowiedzi na pytania ankiety przeprowadzonej w 30 krajach. Przedstawia koncepcję dobrego samopoczucia w pracy w UE oraz podaje przykłady dobrych praktyk z kilku europejskich korporacji.

Czytaj więcej...

Absencja pracownicza w Kanadzie

Kanadyjski pracownik w 2011 roku przeciętnie 9,3 dni spędzał na zwolnieniu lekarskim. Koszt tych nieobecności dla gospodarki Kanady szacuje się na 16,6 miliarda dolarów. Mimo takich strat jedynie 46 procent pracodawców podejmuje jakiekolwiek kroki, aby zbadać przyczyny absencji.

Czytaj więcej...

Streszczenia wyników badań wykonanych w ramach projektu ''Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy''

Na Portalu Obserwatorium Ryzyka Psychospołecznego w dziale „Dokumenty do pobrania” zamieszczamy streszczenia wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne  - projekt badawczy”.

Czytaj więcej...

Hałas w pracy – skala problemu i jego skutki

Poziom hałasu w takich sektorach, jak: rolnictwo, budownictwo, inżynieria, produkcja żywności i napojów, stolarstwo, odlewnictwo czy rozrywka, przekracza wartości graniczne.

Czytaj więcej...

Strona 4 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony