Podręcznik do Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz Podręcznik „Ocena ryzyka psychospołecznego w firmach”

Publikujemy dwa dokumenty stanowiące rezultat kilkuletniej pracy zespołu Zakładu Psychologii Pracy IMP oraz Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opracowanych w ramach projektu "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy": Podręcznik do Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz Podręcznik „Ocena ryzyka psychospołecznego w firmach”

Czytaj więcej...

Badania: stresujące środowisko pracy zmusza pracowników do szukania nowej firmy

Międzynarodowa ankieta przeprowadzona przez portal monster.com wykazała, że 42% amerykańskich pracowników już zmieniło pracę z powodu stresujących warunków, a  35% rozważa taką decyzję z tego samego powodu. Tylko 23% nie zamierza zmieniać pracy, mimo przeżywanego w niej stresu.

Czytaj więcej...

Przykłady dobrych praktyk: zakłady metalowe Oy Ab w Finlandii

Istotnym problemem firm branży technologicznej jest absencja chorobowa. Najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich w tych zakładach, zarówno krótkich, jak i  długookresowych, są choroby mięśniowe, wypadki i dolegliwości natury psychicznej. Dlatego w latach 2010-1013 przy współpracy związków zawodowych wdrożono w ponad 50 fińskich przedsiębiorstwach technologicznych projekt „Dobra praca – dłuższa kariera zawodowa”, mający na celu zwiększenie dobrostanu pracowników i przedłużenie ich zawodowej aktywności.

Czytaj więcej...

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk dla firm aktywnie zarządzających stresem w pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza do składania wniosków w 12. edycji Europejskiego Konkurs Dobrych Praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, prowadzonej w latach 2014–2015, a nagrody mają na celu wyróżnienie przedsiębiorstw lub organizacji, które wnoszą wartościowy lub innowacyjny wkład w zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.

Czytaj więcej...

Przykład dobrych praktyk w walce z zagrożeniami psychospołecznymi: szpital w Kopenhadze

Rigshospitalet, publiczny szpital w Kopenhadze zatrudniający ok. 8 500 pracowników, stanowi jeden  z największych zakładów pracy w Danii. Badania nt. satysfakcji z pracy przeprowadzone wśród pracowników w 2011 roku wykazały, że głównymi problemami był stres, zastraszanie oraz warunki, w jakich wykonywano prace fizyczne. Ponieważ w szpitalu pracują przedstawiciele aż pięćdziesięciu grup zawodowych, problemy i metody ich rozwiązania musiały być w dużym stopniu dostosowane do specyficznych warunków pracy każdego działu. Aby przynieść dobre efekty, działania musiały być realizowane na wszystkich poziomach.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 12

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony