Wielka Brytania: wzrasta liczba chorych hospitalizowanych z powodu stresu w pracy

Jak wynika z analiz brytyjskich instytucji zajmujących się opieką zdrowotną, wzrosła liczbą pacjentów hospitalizowanych z powodu stresu w pracy. W ciągu 12 miesięcy od maja 2011 roku przyjęto z tego powodu do szpitali 6370 osób. Jest to wzrost o 7 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym i aż o 47 procent w stosunku do roku 2007/2008, kiedy miał miejsce szczyt kryzysu gospodarczego.

Mimo, iż liczba pacjentów przyjmowanych do szpitala z powodu stresu jest relatywnie niska, rośnie ona 3 razy szybciej niż pozostałe przyczyny przyjęć. Należy zauważyć, że dane te nie wykazują pacjentów zgłaszających się do przychodni, lekarza domowego, czy innych miejsc pomocy medycznej, gdzie również odnotowuje się wzrost przypadków spowodowanych stresem w pracy.

Cary Cooper, profesor psychologii na Uniwersytecie w Lancaster, wiąże te dane z niepewnością zatrudnienia. Zauważa, że nie chodzi tu o samą utratę pracy, ale o obawę, że może to nastąpić. Ci, którzy zachowują pracę po redukcjach, mają więcej pracy do wykonania, a ich kierownicy również są przeciążeni pracą i też obawiają się, że ją stracą. Ludzie widzą, że pojawiają się ciągle nowe dodatkowe zadania, a kiedy je podejmą, to po nich pojawią się następne. "Dlatego te liczby mnie nie dziwią" - konkluduje prof. Cooper.

Źródło: Workstress.net