Program satysfakcji z pracy w hiszpańskiej korporacji – przykład dobrych praktyk

R jest spółką prowadzącą działalność w dziedzinie komunikacji światłowodowej w regionie Galicji w Hiszpanii, świadcząca usługi internetowe, telefoniczne i telewizyjne w tym regionie. W roku 2010 spółka zatrudniała 196 pracowników, z czego 70% stanowili mężczyźni, a 30% – kobiety. Osobiste zadowolenie pracowników było zawsze priorytetem dla R. Wszystkie obszary polityki R dotyczące pracowników spółki określono i zaplanowano, opierając się na tej fundamentalnej zasadzie. Wynikiem tego długiego procesu było opracowanie modelu satysfakcji w miejscu pracy.

Model satysfakcji w pracy opracowany przez R składa się z 4 poziomów działania. Każdy poziom wpływa na model w innym wymiarze:

  1. Na pierwszym poziomie spółka R wyznacza teoretyczny model satysfakcji w pracy. Na tym etapie określono zasady przewodnie dotyczące różnych elementów polityki i różnych strategii dotyczących personelu.
  2. Na drugim poziomie ustanawia się wartości korporacyjne, które prowadzą do satysfakcji. Przejawiają się one w dwudziestu możliwych do zaobserwowania cechach zachowania, które definiują kulturę korporacyjną R i umożliwiają pracownikom osiągnięcie satysfakcji z pracy.
  3. Na trzecim poziomie spółka organizuje różne bloki funkcjonalne w zakresie zarządzania personelem w taki sposób, aby osiągnąć satysfakcję w miejscu pracy.
  4. Na ostatnim poziomie przygotowuje się serię wskaźników, służących do pomiaru poziomów satysfakcji w pracy z różnych perspektyw.
Wyniki

Z wewnętrznego sondażu badającego zadowolenie konsumenta wynika, że począwszy od 2004 r. zadowolenie pracowników zwiększa się z roku na rok. Spółka R włączyła również różne testy badające poziom satysfakcji pracowników do programu swoich „Warsztatów zadowolenia z pracy”.

Ponadto spółka została również trzykrotnie nagrodzona w badaniu przeprowadzonym przez Great Place to Work®:

  • 2006 r.: 64% pracowników spółki uznało R za dobre miejsce pracy;
  • 2008 r.: 73% pracowników spółki uznało R za dobre miejsce pracy;
  • 2009 r.: 73% pracowników spółki uznało R za dobre miejsce pracy;

Szczegółowy opis przypadku w języku angielskim na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy https://osha.europa.eu/data/case-studies/happiness-at-work/Happiness-at-Work-with-R.pdf