Najnowsze badania Instytutu Gallupa: stres jest najbardziej uciążliwym aspektem pracy w Stanach Zjednoczonych

Z najnowszych badań Instytutu Gallupa, przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie pracowników amerykańskich i dotyczących satysfakcji z różnych aspektów pracy, wynika że największy odsetek badanych wybiera "stres w pracy" jako najmniej satysfakcjonujący element ich działalności zawodowej. Spośród 13 cech charakteryzujących pracę, aż 33 procent respondentów wskazało na stres zawodowy jako ten aspekt, z którego są całkowicie niezadowoleni. Z analiz Instytutu Gallupa wynika, że właśnie ta cecha dokucza amerykańskim pracownikom najbardziej, więcej niż zbyt niskie zarobki, słabe zabezpieczenie emerytalne czy brak możliwości awansu.

Instytut Gallupa co roku przeprowadza badania dotyczące satysfakcji z różnych aspektów pracy u pracowników zatrrudnionych na pełen etat lub w niepełnym czasie pracy. Tegoroczne wyniki opublikowane w listopadzie nie różnią się znacząco od ubiegłorocznych. Pytano o zadowolenie z takich aspektów pracy, jak wysokość zarobków, bezpieczeństwo pracy, relacje ze współpracownikami, stosunek do szefa itp. Całkowicie zadowolonych w każdym aspekcie pracy było ok. 35 procent badanych. Pracownicy są najbardziej niezadowoleni właśnie ze stresu w pracy (33 procent). Również najmniejszy odsetek badanych (29 procent) wskazał poziom stresu, jako ten aspekt swojej pracy, z którego jest najbardziej zadowolony.

Należy odnotować pewną poprawę w ciągu minionych 10 lat. W roku 2002 stres nie przeszkadzał zupełnie jedynie 22 procent badanym. W roku 2011 odsetek ten wyniósł 28 procent, by w tym roku wzrosnąć o 1 punkt. Mimo to stres utrzymuje się na szczycie czynników negatywnych wskazywanych przez amerykańskich pracowników.

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony