4 kroki zarządzania stresem wśród pracowników

Miesięcznik Forbes przeznaczony dla menedzerów opublikował na swoim portalu ciekawy artykuł Marii Rawskiej pt "Walka ze stresem" poświęcony przeciwdziałaniu stresowi pracowników. Autorka podaje, niczym w procedurze technicznej, 4 kroki, któe musi podjąć pracodawca, aby skutecznie przeciwdziałać stresowi wśród pracowników.

Krok 1 to zbieranie informacji. Autorka zaleca w tym punkcie m.in. "dowiedz się, jak pracownicy (ich przedstawiciele) oraz osoby mające wpływ na warunki pracy oceniają te warunki, czynniki powodujące stres na poszczególnych stanowiskach, zapytaj, czy mają satysfakcję z pracy, poznaj ich potrzeby".

Krok 2 to ocena psychospołecznych warunków pracy, np. przy pomocy ankiety. Autorka sugeruje także "Przygotuj propozycje wprowadzenia programu (na piśmie) i jasno określ, jakie korzyści będzie miała z tego firma."

Krok 3 to konkretne działania pomagające pracownikom radzić sobie z zagrożeniami psychospołecznymi. Propozycji jest tu wiele np. "prowadzenie monitoringu obciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy", "lepsza dbałość o właściwe fizyczne, biologiczne i chemiczne i psychospołeczne warunki pracy (np. dostosowanie oświetlenia do potrzeb pracowników, zapewnienie odpowiedniej temperatury, zmniejszenie hałasu".

Krok 4 to ponowna ocena wprowadzonych działań. Nalezy sprawdzić takie wskaźniki jak "wskaźniki produkcji, wypadkowości, absencji chorobowej, odejść z pracy". W przypadku braku poprawy - nalezy zacząć od początku.

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony