Przykłady dobrych praktyk w zakresie promowania zdrowia psychicznego u pracowników

W 2009 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) podała kilka przykładów dobrych praktyk w zakresie promowania zdrowia Psychicznego. Wiele spośród tych studiów przypadków jest szczególnie interesujących w związku z reprezentowanym przez nie innowacyjnym i twórczym podejściem.

Podejście oparte na dzieleniu się doświadczeniami

Hedensted Kommune (Dania) z powodzeniem opracowała i wdrożyła serię działań służących promowaniu zdrowia, opartych na aktywnym zaangażowaniu pracowników. Elementem programu było zaproszenie pracowników do udziału w „dniach inspiracji” i zachęcenie ich do podzielenia się doświadczeniami z życia zawodowego, które uznali za istotne z punktu widzenia zdrowia, szczególnie w miejscu pracy. Politykę gminy sformułowano właśnie w oparciu o te informacje – czerpie ona z historii pracowników i z ogólnych zaleceń, choć nie opiera się na surowych zasadach. Przy podejmowaniu decyzji na temat metod pomocy uwzględnia indywidualną sytuację poszczególnych pracowników.

Dostosowanie stanowiska pracy do pracownika

Creativ Company (Dania) założono w 2000 r. z myślą o stworzeniu miejsca pracy różniącego się całkowicie od pozostałych. Główną ideą przyświecającą założycielom Creativ Company było przeświadczenie, że pracę należy dostosować do umiejętności pracownika zamiast usiłować wtłoczyć pracownika w ramy istniejącego stanowiska.

Specjalne programy służące promowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu poza miejscem pracy

Mars (Polska) oferuje program złożony z wielu elementów, obejmujący ocenę stanu zdrowia i trybu życia każdego pracownika; jest to kilkuetapowy program służący nauczeniu pracowników, w jaki sposób mogą prowadzić zdrowszy tryb życia i monitorować sukcesy w tej dziedzinie oraz zachęcający pracowników do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi członkami społeczności.

Profesjonalne porady i wsparcie w zakresie czynników oddziałujących poza miejscem pracy

Dział DRU-S, będący częścią ATM (Włochy) podejmuje działania służące promowaniu dobrego samopoczucia wśród pracowników, oferując porady, sugestie i usługi w zakresie potrzeb rodzicielskich i rodzinnych. Przykłady praktycznego podejścia odnotowane w innych studiach przypadku obejmują programy dla przyszłych matek i ojców oraz warsztaty dotyczące radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Imprezy służące promowaniu zdrowego trybu życia

Magyar Telekom (Węgry) organizuje pokazy filmów dokumentalnych, które mają służyć informowaniu pracowników o kwestiach związanych ze zdrowiem, takich jak stresujące sytuacje życiowe, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie itd. Po projekcji prowadzone są dyskusje z zaproszonymi ekspertami na temat zagadnień ukazanych w filmie.

Indywidualne rozmowy na temat zdrowia

W ‘R’ (Hiszpania) prowadzi się z pracownikami indywidualne rozmowy, służące zrozumieniu i analizie ich sytuacji zawodowej. Celem tych działań jest dążenie do tego, aby świadomość własnej sytuacji stała się punktem wyjścia do rozwoju osobistego pracowników i sprawiła, że będą mieli poczucie wartości i znaczenia wykonywanej pracy.

Wsparcie finansowe dla pracowników w trudnej sytuacji

IFA (Szwajcaria) ustanowiła konto socjalne, z którego środki przeznaczane są na pomoc mającym pilne potrzeby fi nansowe (takie jak np. koszty leczenia, opieki dentystycznej, pogrzebu członka rodziny itd.). W razie nagłej potrzeby fi nansowej pracownicy IFA mogą również liczyć na wsparcie w postaci specjalnej pożyczki. Przykłady pomocy oferowanej przez organizację to m.in.: pokrycie kosztów porodu w prywatnej klinice, pożyczki dla pracowników, dostęp do mieszkań pracowniczych dla pracowników migrujących lub osób, które mają problemy mieszkaniowe. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi studiami przypadków oraz raportem. Mogą one stanowić źródło inspiracji i wiedzy na temat promowania zdrowia psychicznego w pracy.

Więcej informacji na temat promowania zdrowia w miejscu pracy można znaleźć na stronie: http://osha.europa.eu/en/topics/whp, natomiast informacje na temat stresu na http://osha.europa.eu/en/topics/stress

„Promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy – Raport na temat dobrych praktyk” jest dostępny na stronie: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view


 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony