Z roku na rok coraz więcej zwolnień lekarskich spowodowanych stresem w pracy

Warto przyjrzeć się corocznie publikowanym raportom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat absencji chorobowej. Raport podaje liczbę dni nieobecności w pracy z powodu konkretnej grupy chorób, liczbę zwolnień lekarskich oraz przeciętną długość zwolnienia. Jedną z grup chorobowych są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.

W roku 2008 wystawiono 624,5 tys. zwolnień lekarskich z tej grupy chorobowej, a w roku 2011 aż 759,7 tys., przy czym z roku na rok ilość zwolnień ma tendencję rosnącą (z lekkim spadkiem w 2010 roku). Jednocześnie wydłużył się przeciętny czas zwolnienia lekarskiego z powodu tej grupy chorób – od 15,4 dni w 2008 roku do 16,7 dni w 2011 roku.

Najwięcej zwolnień w 2011 roku było spowodowanych chorobami układu oddechowego (4 526 tys.), niemniej przeciętny czas choroby był krótszy i wynosił tylko 6,21 dni.

O ile wpływ organizacji pracy na przeziębienia pracowników jest raczej niewielki, o tyle możliwości przeciwdziałania stresom w pracy – a te właśnie schorzenia znajdują odzwierciedlenie w grupie zaburzeń psychicznych – mogą być znacznie większe.

Źródło: ZUS
 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony