Badania polskie i europejskie jednoznacznie wskazują na poważne zagrożenia wynikające ze stresu w pracy

Badania przeprowadzone przez światowe, europejskie i polskie instytucje pokazują zatrważające skutki stresu w pracy. Poza oczywistymi aspektami zdrowotnymi mają one konkretny wymiar ekonomiczny.

Według badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

  • ok.60% traconych dni roboczych ma związek ze stresem;
  • 20 mld euro to koszty ekonomiczne stresu pracowniczego w 2002 w UE-15;
  • dla 79% managerów UE stres w pracy jest ważnym czynnikiem wydajności;
  • tylko 26% firm UE ma procedury do eliminowania stresu w pracy;
  • ponad 40% pracujących w nadgodzinach w UE-27 nie osiąga zadowalającej równowagi życia zawodowego i prywatnego;
  • duże obciążenie pracą i sztywne godziny pracy utrudniają względną równowagę życia zawodowego i prywatnego, co dotyczy głównie kobiet pracujących w pracy i w domu.

A jak wygląda ten problem w Polsce?

Według badań Extender DISC 2009 polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie, a według Raportu ZUS zaburzenia psychiki i zachowania to po neurologicznych i nowotworach 3 przyczyna absencji chorobowej liczona ilością dni zwolnienia lekarskiego.

Ostanie badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wykazały że pracownicy bardziej zestresowani średnio o 3dni dłużej są na zwolnieniach lekarskich, a badania „Satysfakcja z pracy” wskazały stabilność zatrudnienia za główny czynnik odpowiedzialny za stres w pracy.
 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony