Prawie 65 procent menedżerów w Polsce uznaje stres za ważny problem w firmie

W 2009 roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przeprowadziła ogólnoeuropejskie badanie przedsiębiorstw dotyczące nowych zagrożeń, takich jak stres związany z pracą, przemoc i molestowanie. Badanie objęło 36 000 wywiadów telefonicznych, odnoszących się do podmiotów sektora prywatnego i publicznego zatrudniających co najmniej 10 pracowników w 27 państwach członkowskich UE oraz Chorwacji, Turcji, Norwegii i Szwajcarii.


W wywiadach zadano m.in. pytanie o to, czy stres w pracy stanowi ważny problem w firmie. Odsetek ankietowanych z Polski, którzy pozytywnie odpowiedzieli na to pytanie, jest jednym z najwyższych w Europie i wynosi 65% (wyższy wskaźnik odnotowano tylko w wywiadach przeprowadzonych w Portugalii i Norwegii).

Jednocześnie na pytanie, czy w firmie istnieją procedury postępowania ze stresem związanym z pracą, odpowiedziało pozytywnie w Polsce jedynie 15% respondentów. Dla porównania: w Szwecji funkcjonowanie takich procedur potwierdziło 68% badanych, w Wielkiej Brytanii – 57%, a w Irlandii – 56% respondentów.

Źródło: portal osha.europa.eu
 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony