Podręcznik do Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz Podręcznik „Ocena ryzyka psychospołecznego w firmach”

Publikujemy dwa dokumenty stanowiące rezultat kilkuletniej pracy zespołu Zakładu Psychologii Pracy IMP oraz Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opracowanych w ramach projektu "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy": Podręcznik do Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz Podręcznik „Ocena ryzyka psychospołecznego w firmach”

Podręcznik do Skali Ryzyka Psychospołecznego jest dostępny tutaj.

Podręcznik „Ocena ryzyka psychospołecznego w firmach” jest dostępny tutaj.

Film instruktażowy dostępny jest także w zakładce "Multimedia. Link do filmu - tutaj.

Obydwa podręczniki powstały dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu Zakładu Psychologii Pracy IMP – Doroty Merecz, Małgorzaty Waszkowskiej, Anny Najder, Aleksandry Andysz, Agaty Wężyk, Aleksandry Wójcik, Marcina Drabka i Aleksandra Stańczaka oraz zespołu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Marii Żytko, Karola Nosala, Jerzyny Kozak i Jarosława Wasilki.

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony