Badania: stresujące środowisko pracy zmusza pracowników do szukania nowej firmy

Międzynarodowa ankieta przeprowadzona przez portal monster.com wykazała, że 42% amerykańskich pracowników już zmieniło pracę z powodu stresujących warunków, a  35% rozważa taką decyzję z tego samego powodu. Tylko 23% nie zamierza zmieniać pracy, mimo przeżywanego w niej stresu.

Portal pośrednictwa pracy monster.com zadał w marcu 2014 roku odwiedzającym go użytkownikom pytanie „Czy stres w miejscu pracy skłonił się do zmiany  pracy?”. Odpowiedziało na to pytanie ok. 6 700 osób z całego świata.

Przy tej okazji portal monster.com przytacza także wyniki innych badań, z których wynika, że 55% respondentów doświadcza bardzo stresującego życia; odsetek ten wzrasta do 57%, gdy dotyczy stresu związanego z pracą. Tylko 3% respondentów oświadczyło, że w ich pracy zjawisko stresu nie występuje.

Inne badanie przeprowadzone przez portal monster.com skupiło się na wpływie stresu w pracy na życie osobiste pracowników. Wzięło w nim udział 900 respondentów. Jako najważniejszy czynnik stresujący wskazano relacje na linii szef-pracownik (40%), ilość pracy (39%), brak równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (34%) oraz relacje ze współpracownikami (31%).

Aż 61% respondentów uważa, że stres w miejscu pracy stał się przyczyną choroby,  46 % respondentów traciło czas w pracy z powodu stresu, a u 7% stres w pracy doprowadził do pobytu w szpitalu.

84% badanych przez firmę monster.com twierdzi, że stres w pracy wpływa na ich życie osobiste. 26% cierpi z tego powodu na bezsenność, 24% badanych zgłasza depresję, 21% ma problemy rodzinne, a 19% różnego rodzaju dolegliwości fizyczne.

Najczęstszym sposobem radzenia sobie ze stresem w pracy osób badanych przez monster.com są: rozmowy z bliską osobą (55%), wykonywanie ćwiczeń (40%), jedzenie (35%), wychodzenie z pracy (35%), branie urlopu (32%), spożywanie alkoholu po pracy (24%).

Na pytanie o działania pracodawców związane z łagodzeniem stresu w pracy 13% respondentów wskazało na dawanie pracownikowi dodatkowego dnia wolnego, 11% umożliwiono pracę w domu, natomiast 66% badanych nie doświadczyło żadnych działań ze strony firmy w tej kwestii.

Źródło: http://www.about-monster.com/content/dangerously-stressful-work-environments-force-workers-seek-new-employment?WT.mc_n=SM_PR_Twt_monsterww

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony