Przykłady dobrych praktyk: zakłady metalowe Oy Ab w Finlandii

Istotnym problemem firm branży technologicznej jest absencja chorobowa. Najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich w tych zakładach, zarówno krótkich, jak i  długookresowych, są choroby mięśniowe, wypadki i dolegliwości natury psychicznej. Dlatego w latach 2010-1013 przy współpracy związków zawodowych wdrożono w ponad 50 fińskich przedsiębiorstwach technologicznych projekt „Dobra praca – dłuższa kariera zawodowa”, mający na celu zwiększenie dobrostanu pracowników i przedłużenie ich zawodowej aktywności.

W ramach projektu powołano w firmach specjalne zespoły składające się z  przedstawicieli kadry zarządzającej, specjalistów bhp , pracowników służby zdrowia i członków związków zawodowych . Celem pracy tych zespołów była poprawa samopoczucia pracowników poprzez ciągły rozwój w różnych wymiarach pracy: zdrowia, kompetencji zawodowych, wartości , postaw i motywacji, środowiska pracy, zarządzania i przywództwa.

We wszystkich firmach biorących udział w projekcie przeprowadzono anonimową ankietę wśród pracowników, która pozwoliła określić samopoczucie ankietowanych. Następnie podczas wspólnych dyskusji wyznaczono cele do osiągnięcia, które miały doprowadzić do poprawy dobrostanu pracowników. Badanie powtórzono po 12 miesiącach.

Jedną z firm uczestniczących w projekcie było przedsiębiorstwo Oy Ab w Muurame, stanowiące część grupy SKF - największego na świecie producenta łożysk tocznych, opraw i smarów łożyskowych. W firmie zostało zorganizowane szkolenie mające na celu poprawę relacji między przełożonymi i pracownikami. Zorganizowano cotygodniowe spotkania specjalnych zespołów roboczych powołanych do rozwiązywania konkretnych problemów pracowniczych. Zwiększono z dwóch do czterech osób personel nadzoru nad przebiegiem procesu technologicznego. Poczyniono inwestycje w bezpieczeństwo, np. zakupiono specjalne obuwie dla pracowników biurowych i gości wchodzących na obiekty linii produkcyjnej. Wprowadzono specjalne oznakowania oraz lusterka szerokokątne w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu ciężarówek.  W celu zmniejszenia hałasu polepszono izolację akustyczną pomieszczeń, a dla ochrony pracowników przed nieustannym szumem - udostępniono zatyczki do uszu.

Projekt przyniósł pozytywne rezultaty:

  • odnotowano wzrost dobrego samopoczucia pracowników, a wśród pracowników w wieku powyżej 54 lat odnotowano wzrost motywacji;
  • obowiązkowe składki na ubezpieczenie wypadkowe w  Oy Ab SKF spadły o 17%;
  • w okresie od lutego 2011 do września 2012 nie odnotowano żadnego wypadku;
  • spadła absencja chorobowa.

Firma Oy Ab w Muurame została wyróżniona w roku 2013 w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Europejskiej Agencji Ochrony Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Źródło: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/european-good-practice-awards-2012-2013

http://www.kotu.oulu.fi/nes2011/docs/NES2011-FullPaper-Ilmarinen.pdf