Europejski Konkurs Dobrych Praktyk dla firm aktywnie zarządzających stresem w pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza do składania wniosków w 12. edycji Europejskiego Konkurs Dobrych Praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, prowadzonej w latach 2014–2015, a nagrody mają na celu wyróżnienie przedsiębiorstw lub organizacji, które wnoszą wartościowy lub innowacyjny wkład w zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk, którego celem jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie BHP oraz korzyści z ich stosowania, stanowi ważny element kampanii prowadzonej pod ogólnym hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Konkurs organizuje EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Unii Europejskiej. 

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk 2014–2015 ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw lub organizacji aktywnie zarządzających stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy. Zwycięskie rozwiązania powinny cechować się zdecydowanym zaangażowaniem kadry kierowniczej i partycypacyjnym podejściem do tematyki zagrożeń psychospołecznych. Jury wybierze najlepsze wnioski z przedsiębiorstw lub organizacji, które wyróżniają się skutecznością w zakresie oceny, eliminowania lub ograniczania stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w pracy.

Zgłoszenia będą przyjmowane od wszystkich europejskich pracodawcówi pracowników, od pośredników, takich jak partnerzy społeczni i specjaliści BHP, a także od osób i instytucji współpracujących z przedsiębiorstwami, udzielających pomocy i informacji.

Jury uwzględni tylko te przykłady dobrych praktyk, które już zostały wdrożone i dzięki współpracy kierownictwa z podwładnymi promowały bezpieczeństwo i higienę pracy. Nie będą natomiast uwzględniane przykłady hipotetycznych rozwiązań.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej ceremonii zaplanowanej na wiosnę 2015 r., na którą zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu. W uznaniu współpracy i partnerstwa nagrody za najlepsze rozwiązania zostaną przyznane zarówno menedżerom, jak i przedstawicielom pracowników nagrodzonej organizacji. Przykłady tej współpracy zostaną opisane w specjalnej publikacji, która będzie rozpowszechniana i promowana przez EU-OSHA w całej Europie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://osha.europa.eu/pl/competitions/good-practice-award_2014-2015

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony