Przykład dobrych praktyk w zakresie poprawy samopoczucia pracowników: zakłady mleczarskie Rodda’s

Zakłady mleczarskie Rodda’s to lokalna rodzinna firma w Kornwalii (południowo-zachodnia część Wielkiej Brytanii) zatrudniająca ok. 150 osób. Szef HR firmy Dawn Hedger zainicjował program poprawy samopoczucia pracowników w miejscu pracy. Program odniósł sukces, a jego wymiernym skutkiem było obniżenie absencji pracowniczej zdecydowanie poniżej średniej krajowej.

Zarząd Rodda’s, analizując zmiany biznesowe w swoim otoczeniu, doszedł do wniosku, że przewagę konkurencyjną może mu zapewnić zespół składający się z zadowolonych, zdrowych i dobrze czujących się w firmie pracowników.

Na początku został opracowany specjalny kwestionariusz badający potrzeby personelu w tym zakresie. Zapytano pracowników o to, co mogłoby poprawić warunki ich pracy, np. w zakresie dojazdu do pracy, imprez firmowych, szkoleń, zdrowia i dobrego samopoczucia. Zapytano także o bariery, które napotykają w tym zakresie.

W oparciu o uzyskane informacje firma zaczęła wprowadzać  program.  Zrealizowano specjalne kampanie informacyjne dla całego personelu opierając się na brytyjskich programach zdrowotnych. Wprowadzono także inne działania prozdrowotne, np. firma bezpłatnie zaczęła dostarczać pracownikom świeże owoce, gdyż z badań brytyjskich wynika, iż tylko 1/3 społeczeństwa spożywa zalecaną dziennie dawkę owoców i warzyw.

Kwestionariusz zidentyfikował ze strony pracowników palących papierosy potrzebę wsparcia  w rzuceniu palenia. Firma zatrudniła więc specjalistę i zorganizowała indywidualne sesje dla każdego z palaczy (średnio 6 sesji na jednego palącego pracownika). Skuteczność tego programu okazała się 90-cioprocentowa! Wszystko to miało miejsce w czasie pracy bez utraty wynagrodzenia.

Działania firmy podzielono na trzy kategorie: zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne oraz docenienie pracowników. Kategorie te jednak wzajemnie się przenikały: np. obchodzenie urodzin pracownika może mieć pozytywny wpływ na jego zdrowie psychiczne, a nawet fizyczne.

W zakresie poprawy zdrowia fizycznego firma podjęła działania promujące dojazd rowerem do pracy, zwiększenie ruchu, spacery, zdrowe żywienie, odchudzanie itp. Wsparcie psychiczne zapewniono organizując dostępne całą dobę profesjonalne doradztwo telefoniczne dla pracowników i ich rodzin w różnych zakresach: prawnych, pracowniczych, finansowych, społecznych itp. Firma postanowiła wyraźnie doceniać pracowników, ofiarując im z różnych okazji drobne prezenty, specjalne wycieczki itp. Organizowano także firmowe grille, na których zarząd i dyrektorzy spędzali czas ze wszystkimi pracownikami.

W efekcie praktycznie znikła rotacja pracowników. Odnotowano znaczący spadek zwolnień lekarskich, nawet w momentach najbardziej wytężonej pracy (ok. 2.37% wskaźnik absencji). Oprócz tego firma uzyskiwała różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia, zaś wszelkie badania wewnątrzfirmowe potwierdzały wysoki poziom satysfakcji pracowników.

Program Zakładów Mleczarskich Rodda’s został przedstawiony w materiałach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jako przykład dobrej praktyki, godny polecenia dla wszystkich firm.

Pełny raport: https://osha.europa.eu/data/case-studies/wellbeing-policy-in-rodda2019s/OMFI%20-Roddas_final.pdf

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony