Dobre praktyki: trzystopniowy program pomocy pracownikom cierpiącym na choroby psychiczne w British Telecom

W artykule Problemy pracowników ze zdrowiem psychicznym kosztują brytyjską gospodarkę 70 mld funtów rocznie informowaliśmy o wyliczeniu strat, jakie ponosi gospodarka brytyjska na skutek absencji spowodowanej problemami psychicznymi pracowników. Dane te zostały opublikowane w raporcie OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju skupiającej 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Raport, oprócz opisu problemu, wskazuje również konkretne propozycje zmian, a także krótko przedstawia  trzy brytyjskie firmy wdrażające w swoich organizacjach dobre rozwiązania. Należy do nich koncern telekomunikacyjny British Telecom.

British Telecom podchodzi strategicznie do problemów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem oraz dobrym samopoczuciem swoich pracowników rozwijając trzypoziomowy program ramowy.

Pierwszy poziom koncentruje się na promowaniu dobrego samopoczucia u pracowników oraz zapobieganiu dolegliwościom psychicznym, np. poprzez rady w firmowym intranecie lub szkolenia rozwijające tzw. umiejętności miękkie (zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów itp.).

Poziom drugi stanowią różnego rodzaju działania pozwalające wcześnie zidentyfikować  objawy zaburzeń i zapobiegające dalszemu ich rozwojowi, np. poprzez internetowe narzędzia oceny ryzyka stresu dla pracowników oraz szkolenia dla kadry zarządzającej uczące odpowiedniej reakcji.

Poziom trzeci to wsparcie i leczenie skierowane do osób cierpiących na choroby psychiczne. Pracownicy są zachęcani do opracowania wspólnie ze swoimi kierownikami „planu wczesnego zarządzania”, aby nawzajem identyfikować wczesne sygnały ostrzegawcze choroby i opracować plan działań na wypadek, gdy staną się one dokuczliwe.

W dalszej fazie rozwoju programu korzysta się z terapii poznawczo-behawioralnej (ang. CBT – Cognitive Behaviour Therapy), skierowanej do pracowników cierpiących na choroby psychiczne w stopniu łagodnym bądź  umiarkowanym, nie wymagających diagnozy lekarskiej. Kierownicy mający bezpośredni kontakt z pracownikami, analizując ich zdrowie mogą  zdecydować, czy stosowanie terapii CPB jest właściwe, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Praktyka ta została zastosowana wobec ok. 200 pracowników, a poziom satysfakcji okazał się bardzo wysoki. Zdaniem British Telecom strategia ta doprowadziła do  30% redukcji absencji spowodowanej chorobami psychicznymi oraz powrotu do pracy 75% pracowników pozostających na zwolnieniu ponad 6 miesięcy.

Źródło: www.oecd.org

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony